Aktiviteter

Vår absolut viktigaste aktivitet är våra punktmöten som vi har i lokalen varje onsdagskväll året runt kl 18.30. Som grund för mötet har vi vårt 7-punktsprogram. Var och en får, om han eller hon så önskar, berätta och beskriva viktigare saker i sina nya nyktra liv.

Samma tankar och funderingar och också erfarenheter och kunskap kommer alltid upp i ljuset alla övriga kvällar. Fast då under mer enkla och mer avspända förhållanden. Till nytta och gagn för ett fortsatt helnyktert liv.

Vi besöker som regel Fria Sällskapen Länkarnas Riksträff två gånger om året, varje Pingst och varje Allhelgonahelg. Där träffar vi och utbyter erfarenheter med fler hundra nyktra alkoholister som representerar andra sällskap landet runt. Vi diskuterar frågor som alkohol, nykterhet, vardagsliv och ekonomi. Självklart har vi också väldigt trevligt på dessa träffar.

Vi besöker fyra gånger per år våra Länkrådsmöten som äger rum runt om i Skåne och Blekinge. Där får vi lite mer lokalt träffa likasinnade att diskutera intressanta frågor med.

Vi bjuder på välbesökta fester till nyår, påsk, midsommar och jul. Och det gör vi förstås i våra egna lokaler på Drottninggatan 29.

Avsikten med våra gemensamma aktiviteter är att stärka banden och att sammanlänka kamraterna, och också många anhöriga, med ett enda mål för ögonen:
Ett fortsatt nyktert liv.

I Corona-tider: För första gången sedan starten för drygt 65 år sedan har vi e tvingats stänga ner våra punktmöten om onsdagskvällarna. Däremot är lokalen öppen varje kväll kl 17-20, precis som vanligt. Då finns på plats några erfarna medlemmar att tala med. Från och med onsdag den 17 juni kl 18.30 kör vi dock igång med våra regelbundna punktmöten. Än så länge med max 8 deltagare. Välkommen!