Verksamhet

1955 bildades Fria Sällskapet Länkarna i Karlskrona. En förening för oss alkoholister och drogmiss- brukare som bestämt sig för att göra något åt vårt svåra problem.

Med stöd av aktiva och nyktra kamrater och med hjälp av vårt 7-punktsprogram lär vi oss leva som vanliga människor ute i samhället. Med en viktig skillnad: Vi använder oss inte av alkohol och inte heller av andra droger.

Vi erkänner att vi är missbrukare. Vi förstår att vi inte klarar att lösa det problemet på egen hand. Vi inser att vi måste ändra vår livsstil och vårt beteende mot omvärlden.

Vi eftersträvar ärlighet, renhet, kärlek till medmänniskor och osjälviskhet. Vi dryftar våra missför- hållanden och erkänner våra fel och brister inför någon annan kamrat. Våra kamrater i Länkarna vill inget hellre än att dela våra bekymmer och genom sina erfarenheter hjälpa oss att lösa våra problem.

Vi försöker göra upp med människor till vilka vi står i något missförhållande. Vi dömer inte andra människor. Vi försöker tillstå våra oförrätter och vi försöker gottgöra vad vi förbrutit.

Vi har kommit ifrån alkoholen och drogerna. Det enda vi begär av varandra är att hjälpa andra missbrukare till ett nyktert liv.

Det är inte helt enkelt att bli medlem hos oss. För det första måste man var alkoholist eller miss- brukare. För det andra måste man vara nykter. För det tredje måste man vilja bli stadigvarande nykter. Efter några veckor kan ansökan godkännas av vår styrelse. Under själva ansökningstiden är man välkommen i verksamheten precis som alla andra länkkamrater.