Välkommen till Fria Sällskapet Länkarna i Karlskrona

Fria Sällskapet Länkarna i Karlskrona
Drottninggatan 29, 371 32 Karlskrona. Ingång gården till höger.

Telefon 0455-159 00

Postgiro: 49 39 06-2

Öppet alla dagar mellan kl 17.00 och 20.00
 
E-post: lankarna.karlskrona@gmail.com

 

Webbredaktör: Pål Wetterling